Jumat Legi, 24 Mei 2024
16 DzulQa'dah 1445 HijriyahKewibawaan DahsyatIlmu ini berguna untuk meningkatkan kewibawaan, efeknya sangat dahsyat, bisa digunakan untuk membuat orang tidak berkutik dan menuruti apapun kehendak kita.

Tatacara:

- Puasa sunah sehari dari subuh sampai maghrib, selama berpuasa baca doa dibawh ini 11 kali tiap sholat 5 waktu. Dari subuh sampai ketemu subuh lagi (24 jam) tidak boleh tertidur.

DOA :

"Bismillahirrohmanirrohim. Allaahumma sholli wa sallim wa baarik 'alaa sayyidinaa muhammadin, syajarotil ashlin nuurooniyyati, wa lam'atil qabdhotir rohmaaniyaati, wa afdholil kholiiqotil insaaniyyati, wa ashrofish shuurotil jismaaniyyati, wa ma'danil asroorir robbaaniyyati, wa khozaainil 'uluumil ishthifaaiyyati shoohibil qobdhotil ashliyyati wal bahjatits tsaaniyyati, war rutbatil 'aaliyyati , manin-darojatin nabiyyuuna tahta liwaaihi fahum minhu wa ilaihi, wa sholli wa sallim 'alaihi wa 'alaa aalihi wa shohbihi, 'adada maa kholaqta wa rozaqta wa amatta wa ahyaita ilaa yaumid diin, wal hamdu lillaahi robbil 'aalamiin"

Setelah selesai 11 kali, lanjutkan membaca hizib dibawah ini 99 kali:

"Bismillahirrohmanirrohim. bikhofiyyi luthfillaahi, bilathiifi, shun 'illaahi, bijamiili sitrillaahi, bibadii'i 'afwillaahi, bisarii'i karomillaahi, bi-ighootsati juudillaahi bi-alfi alfi laa haula wa laa quwwata illaa billaah. Dakholtu fii kanafillaahi, wa tamassaktu bikitaabillahi, wa tasyaffa'tu birosuulillaahi shollallaahu 'alaihi wa sallam, bidawaami mulkillaahi, bilaa haula wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim.

Biyaahin-yaahin, ahiilin-ahiilin, ahyaasyin-ahyaasyin, hajabtu nafsii wa diinii wa ahlii wa maalii bihijaabillaah wa mana 'tuhaa bi aayaatillaahi, wa hash-shontuhaa bil aayaatil bayyinaati wadz dzikril hakiim, bihaqqi many yuhyil 'izhooma wa hiya rommin"

[menoleh ke kanan]
"Jibriil 'an yamiinii"

[menoleh ke belakang]
"Wa isroofiil wa 'izrooiil 'an waroo-ii"

[menoleh ke kiri]
"Wa miikaaiil 'an yasaarii"

[tatap kedepan]
"Wa sayyidinaa muhammadin shollallahu 'alaihi wa sallam amaamii"

[kepalkan tangan kanan]
"Wa 'ashoo muusaa fii yadii. Faman roaanii haabanii wa athoo'a amrii"

[kembalikan tangan ke posisi semula diatas paha/lutut]
"Wa khootamu sulaimaana 'alaa lisaani, faman takallamtu ma'ahu qodhoo haajatii"

[usapkan telapak tangan ke wajah lalu baca : ]
"Wa nuuru yuusufa 'alaa wajhii, faman roaani ahabbanii

Wallaahu min warooi muhiithun, bal huwa qur-aanum majiid, fii lauhim mahfuuzh. Laa ilaaha illallaahu, huwal kabiirul muta'aal, muhammadur rosuulullaah, huwas sayyidul mifdhool.

Wa shollallaahu 'alaa sayyidinaa muhammadin, kaasyiful ghummah, wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa sallam"

setelah ritual penguasaan ini dilaksanakan, doa dan hizib diatas cukup dibaca 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari saja.

Penggunaan : untuk menaklukan orang lain, pandang objek dari kejauhan lalu baca doa dan hizib 1 kali, hentakan tumit ke bumi 3 kali.Baca juga :


KATEGORI Terbaru Ringan Kerejekian Kesaktian Lain-lain Pengasihan Pengobatan Konsultasi


belajar metafisika